Bravarski radovi

Bavimo se izradom i montazom čelicnih konstrukcija ,hala,industrijskih pogona,hangara,hladnjača i drugih objekata . Vrsimo montazu i postavljanje panela i tr. limova. Osim gotovih proizvoda proizvodimo i elemente koji se primenjuju u izradi čelicnih konstrukcija. Posedujemo makaze na 3m i 6m koje seku lim do debljine 13 mm kao i apkant presu duzine  6m  jacije 240t.Od opreme posedujemo  sopstvenu auto dizalicu, dve samohodne platforme i veliki broj aparata i drugih uređaja koji se primenjuju u oblasti prerade crne metalurgije,mašinstva i zavarivanja.
Apkant presa 240 t

APKANT PRESA 240T NA 6M

Pojedinačna izrada profila velike dužine (do 6 m i više) izvodi se na specijalnim mašinama za profilno savijanje koje su poznate pod nazivom prese za profilnosavijanje ili apkant prese.Pojedinačna izrada profila velike dužine (do 6 m i više) izvodi se na specijalnim mašinama za profilno savijanje koje su poznate pod nazivom prese za profilno savijanje ili apkant prese.Mi vršimo uslužno savijanje ćelićnih limova na apkant presi od 6m kao i izradu profila od našeg materijala. Izrada profila na apkant presi pre svega je zasnovana na izradi elemnata delova čelicne konstrukcije, kao sto su hladno oblikovani profili tipa U,C,Z,S,L,OMEGA i drugi profili . Pored toga na apkant presi proizvodimo i stranice za prikolice razlicitih modela.

Makaze za lim 13mm nd 6,2m

MAKAZE ZA SECENJE LIMA 6,2M DO 15MM

Sečenje limova na hidrouličnim makazama do 15mm debljine l. Makaze su duzine 6,2m.Naši klijenti kod nas mogu kupiti lima isećena na meru po svom zahtevu. Uz makaze imamo i ravnalicu za ispravljanje flahova.Od limova koje sečemo proizvodimo u daljoj preradi hladno oblikovane profile kao i zavarene I profile ,takozvane pajnere koji imaju svoju primenu u proizvodnji čelicnih konstrukcije. čelični elementi

čelični elementi

Svi materijali i čelični elementi koje proizvedemo imaju potrebne ateste.Sistem izrade objekata od čelične konstrukcije je po sistemu sve na šraf uz minimalnu primenu tehnike zavarivanja na terenu gde se objekat montira. Svojim klijentim mozemo ponuditi najpovoljnije cene na tržištu u oblasti crne metalurgije i u oblasti izrade čeličnih konstrukcije.


ČELIK.jpg

ČELIK

Čelik je naziv za veliki broj različitih višekomponentnih legura železa saugljenikom < 2% i nizom drugih elemenata.Redovni pratioci su metali mangan i bakar, i nemetali: silicijum, fosfor,sumpor, azot i kiseonik. Čelik je uslovljen sastavom sirovina koje se koriste zaproizvodnju.U toku procesa proizvodnje čeliku se dodaju i: hrom, molibden, nikl,vanadijum, volfram, aluminijum, bor i neki drugi.Zatezna čvrstoća čelika iznosi od 200 do 4000 N/mm2.Čelik je i elastičan, njegov modul elastičnosti kreće i do 210 000 N/mm2.Tvrdoća čelika varira u širokim granicama: HB = 500 do 950 N/mm2.Neki od čelika nisu otporni na koroziju, ali ona ne prodire dublje od 0,01 do0,02 mm godišnje.Čelik se prerađuje livenjem, kovanjem, valjanjem, vučenjem, presovanjem,savijanjem i skidanjem strugotine, a može se međusobno spajati zavarivanjem,lemljenjem, zakivanjem i vijcima.
LIMOVI.jpg

LIMOVI

Limovi se dele prema debljini trake na:· tanke limove (fine) debljine do 3 mm;· srednje limove debljine 3 do 4,75 mm;· debele limove do 60 mm. ;· limovi veće debljine nazivaju se pločama

metalna_kontrukcija

Primena čelične konstrukcije

Grane industrije– auto industrija – kućna tehnika– brodogradnja – vojna industrija– avio industrija – medicina– građevinarstvo – ...• Najzastupljeniji materijali– Čelik (legura gvožđa i ugljenika)– Aluminijum (legiran) – lakši od čelika, otporan na koroziju, alitri puta „slabiji“ i skuplji
Prednosti• Dobre mehaničke karakteristike,• Male dimenzije i težineelemenata,• Industrijalizovana proizvodnja,• Laka manipulacija, transport imontaža,• Lakše i jeftinije fundiranje,• Manja osetljivost na seizmičkeuticaje,• Laka i jednostavna sanacija irekonstrukcija,• Mogućnost demontaže i reciklaže

Nedostaci• Osetljivost na dejstvo korozije,• Osetljivost na dejstvo požara,• Kvalifikovana radna snaga,• Zamor materijala.
Primena u gradjevinarstvu
• Industrija– Proizvodne hale– Skladišne hale• Poslovni i stambeni objekti– Višespratne zgrade– Garaže– Hangari– Izložbeni saloni• Javni objekti– Stadioni– Sportske dvorane– Aerodromi– Železnički terminali

empire-state-building

Istorija primene Čeličnih konstrukcija

     1735. g. osvojen je postupak dobijanja sirovog gvožđa 
.• 1779. g. izveden je most preko reke Severn u Engleskoj kao prva građevinskakonstrukcija od sirovog gvožđa. Most je lučni raspona 30,8 m. Danas je uupotrebi kao pešački most.

• 1855. g. - Henri Besemer je pronašao postupak za dobijanje čelika ukruškastim pećima.         • 1874. g. - most u Saint Louis-u (Eads Bridge) preko reke Misisipi (SAD) - prvaznačajna konstrukcija od čelika. Most je lučni sa rasponima preko 150 m.Danas prevodi 4 saobraćajne trake (iznad) i 2 koloseka metroa (ispod)!

• 1930.g. – Empire State Building – 381 m (443 m) najvišazgrada na svetu do 1970.g. sa ugrađenih 57,000 tonačelika (≈1000 tramvaja), izgrađena je za samo 15 meseci.

Kontaktirajte nas 

Powered by WebExpress